Traditional Moroccan Hammam 300 DH/person

Massage (45min) 500 DH

Massage (60min) 600 DH

Facial Treatment 400 DH

Pedicure 300 DH

Manicure 200 DH


Hammam traditionnel marocain 300 DH/personne

Massage (45 minutes) 500 DH

Massage (60 minutes) 600 DH

Soin de visage 400 DH

Soin des pieds 300 DH

Manucure 200 DH


Hammam tradicional marroquí 300 DH/persona

Masaje (45min) 500 DH

Masaje (60min) 600 DH

Cuidado de la cara 400 DH

Pedicura 300 DH

Manicura 200 DH